برای دریافت نمایندگی پخش تخم مرغ محلی و تخم بلدرچین از شرکت تعاونی مهرخواه با ما تماس بگیرید.

دفتر:
۰۹۳۸۰۱۶۶۲۵۷
مدیریت:
۰۹۱۲۰۸۲۴۰۵۹
۰۹۳۵۸۹۵۴۰۰۶